Gedicht "Lente"

Wie is de auteur van het gedicht, waarschijnlijk getiteld "Lente"?

Wie is de auteur van het gedicht, waarschijnlijk getiteld "Lente", waarvan het eerste couplet luidt:
Er zweeft een stil verwachten door de lucht,
een aarzelend ontwaken uit de dromen
der diepe winterslaap van de natuur.
Het eerst zo vroeg en duister avonduur
wijkt statig voor het lengende licht.
Er komen vogels van hun verre vlucht
op 't oude nest en rekken zich de veren.
De roep der lente deed hen wederkeren.

Antwoorden: Gedicht "Lente"

Avatar

Waarschijnlijk is het gedicht "Lente" geschreven door Frederik van Eeden(1860-1932)
Popeye | 18-06-2007 18:52

Avatar

Ik denk het niet, want dit is het gedicht 'Lente' van Frederik van Eeden:

Reeds is het statig eiber-paar gekomen,
't geduldig rijs wringt stil de knoppen los,
de zoele lente luwt door 't zonnig bosch
en wiegt mijn geest in weemoeds-zoete droomen.

Violengeur stijgt op uit vochtig mos,
een bronzen gloed veerjongt de dorre boomen,
en primula's en dotterbloemen zoomen
de groene wei met gouden voorjaarsdos.

Wat heb ik, milde! naar uw komst gesmacht!
wat scheen uw toeven lang! -- is 't niet mijn leven
dat door uw donzen adem wordt gewekt?

Eens zult ge niet meer keeren, als ge trekt,
des weerziens zaligheid mij niet meer geven
en grimmig grijnst dan d'eindelooze nacht.
Helsinki | 18-06-2007 19:12

Avatar

Jammer.
Ik blijf hopen.

Toch bedankt voor de reacties
Roan | 18-06-2007 20:48

Avatar

Het gedicht van roan is van de schrijfster: loes tuk.

m.v.g. Mega Mindy
05-03-2008 20:51

Avatar

Dank. Hoe kom je aan het antwoord en waar heb je het gedicht gevonden? De gedichten die ik op het internet las van Loes Tuk zijn van recente datum en in het gedicht "Lente"is het taalgebruik een stuk "ouderwetser".
Roan | 06-03-2008 22:27Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Gedicht "Lente"