Koppermaandag

Wat is Koppermaandag?

Ik weet dat Koppermaandag iets met de drie koningen temaken heeft, maar precies weet ik het niet. Wie weet het wel?

Koppermaandag is de eerste maandag na de Driekoningen. Op die dag hielden de gilden traditioneel een eigen feestdag. De gildebrieven werden voorgelezen en de privileges die de leden van het gilde genoten werden opgesomd.

Vervolgens trokken de gildelieden de stad in om geld in te zamelen dat vervolgens werd verbrast, zo sloten zij de donkere periode rond de kortste dag af.