Indianen

Waarom zijn er zo weinig indianen in Amerika?

In Amerika woonden vroeger erg veel indianen. Hoe komt het dat er nu niet meer zoveel indianen zijn?

Toen de Europeanen naar Amerika gingen brachten zij erg veel ziektes mee. De meeste ziektes die werden meegebracht waren nog nooit in Amerika geweest. Veel van de indianen konden er dan ook niet tegen en stierven daaraan.
Verder zijn door slavernij en oologen veel indianen uitgemoord.

Gerelateerd aan Indianen